Електронен учебник по физика
Начало
Уроци
Тестове
 
Потребители
Контакт
 
Навигация
Начало
Уроци
Тестове
Потребители
Контакт
 

Вход

Потребителско име

Парола
Регистрация
Забравена парола
 

Статистика

Потребители на линия:
Няма.
Последно регистриран:
TyreeLunny
Потребители:
1990
Уроци:
24
Посещения днес:
14
Общо посещения:
150191
 
Последователно свързване на консуматори
Раздел: Електричество | Дата: 06.06.2008 | Добавил: miro 

1. Определение за последователно свързване.

Когато kъм един източник на ток са свързани по-вече от един консуматор, така, че веригата няма разклонения, казваме, че консуматорите са свързани последователно. В този случай през тях тече един и същ ток. При прекъсване на проводника в един от консуматорите веригата се прекъсва и токът престава да тече през всички консуматори.
Разпределението на напрежението на източника между отделните консуматори със съпротивления R1 и R2 се определя от закона на Ом:
U1 = R1I
U2 = R2I
Разделяме двете равенства: U1/U2 = R1/R2

Извод:Напрежението върху по-големите съпротивления е по-голямо.

2.Еквивалентно съпротивление.

В една електрическа верига са свързани два консуматора на електричен ток. Като измерим общото напрежение U в краищата на двата консуматора и напреженията U1 и U2 на всеки от тях, се вижда, че:
U = U1+U2 , т.е.общото напрежение е равно на сумата от отделните.

Следователно:U = U1+U2 = (R1+R2).I , т.е. равенството показва, че във веригата ще протече същия ток ако вместо двата консуматора включим един със съпротивление
R = R1+R2 , т.е.
Съпротивлението R е еквивалентно на съпротивленията на последователно свързаните консуматори.

3.Приложение.Последователно свързване на консуматори се прилага: когато трябва да се подаде напрежение на няколко еднакви консуматора, предназначени за напрежение, по-ниско от напрежението на източника.

а)когато трябва да се подаде напрежение на няколко еднакви консуматора, предназначени за напрежение, по-ниско от напрежението на източника.
б)в лабораторните магазинни съпротивления – с тях може да се получи съпротивление със стойност от 1 W до 10 W