Електронен учебник по физика
Начало
Уроци
Тестове
 
Потребители
Контакт
 
Навигация
Начало
Уроци
Тестове
Потребители
Контакт
 

Вход

Потребителско име

Парола
Регистрация
Забравена парола
 

Статистика

Потребители на линия:
Няма.
Последно регистриран:
JorgeSpera
Потребители:
1977
Уроци:
24
Посещения днес:
6
Общо посещения:
148739
 
Съпротивление на проводниците
Раздел: Електричество | Дата: 06.06.2008 | Добавил: miro 

1. Зависимост на съпротивлението.
а)от дължината на проводника.
Опит: Подаваме едно и също напрежение на проводник: Първи случай – с дължина L, Втори случай – с дължина 2L.Със закона на Ом пресмятаме големината на тока и установяваме, че във втория случай, токът е два пъти по-малък, а съпротивлението на проводника е два пъти по-голямо.

Извод: Колкото по-голяма е дължината L на един проводник, толкова по-голямо е неговото съпротивление R
б)от напречното сечение на проводника.

Опит: Подаваме едно и също напрежение на проводник с една и съща дължина, Първи случай – с напречно сечение на проводника S , Втори случай – напречното сечение на проводника е 2S. Пресмятаме големината на тока и установяваме, че във втория случай тока е два пъти по-голям. От закона на
Ом, следва, че съпротивлението е два пъти по-малко.

Извод:Колкото по-голямо е напречното сечение S на проводника, толкова по-малко е съпротивлението му R.
в)от веществото от което е направен.

Опит:Измерваме големината на тока, който протича през проводници с еднаква дължина и еднакво напречно сечение, като им подаваме едно и също напрежение. Установяваме, че големината на тока е различна.

Извод:Съпротивлението на един проводник зависи от веществото, от което е направен.

2.Съпротивлението на един проводник зависи от веществото, от което е направен.

Установените зависимости на съпротивлението R от дължината L и напречното сечение S на проводника могат да се обединят във формулата: R=pL/S

Величината p се нарича специфично съпротивление. То характеризира веществото на проводника и не зависи от размерите му. Дължините на проводниците обикновено се изразяват в метри (m), а напречните им сечения - в квадратни милиметри (mm2). Тогава от формула за съпротивлението изразяваме,p=RS/L

Определение:Специфичното съпротивление на едно вещество е равно на съпротивлението на проводник, направен от това вещество, с дължина 1m и напречно сечение 1mm2.

Тъй като единицата за R е W, получаваме единицaта за специфично съпротивление Wmm2/m тази единица няма специално име.


Колкото по-малко специфично съпротивление има едно вещество, толкова по- добър проводник на ток е то. Добри проводници са медта и алуминият, поради което се използват за направа на електропроводи и съединителни проводници.

3. Приложения.

Във всяка електрическа печка, сешоар, бойлер и др. има нагревателен елемент изготвен от специална сплав - например кантал, никелин, чието специфично съпротивление е доста голямо. При протичане на ток в този елемент се отделя топлина.
Резистори се наричат проводници с точно определени съпротивления. Използват се в електрониката – в телевизори, компютри, радиоприемници и пр. Те поддържат такива токове и напрежения, каквито са необходими за нормалната работа на други елементи в дадено устройство.
В радиоприемниците, телевизорите и други уреди се използват променливи резистори – чрез въртене на едно копче тяхното съпротивление се променя.
По-големи токове се регулират с друг вид променливи съпротивления – реостати
С реостати се мени скоростта на трамваи, тролейбуси и др.